menu

Online COPD risicotest Longfonds

De ongeneeslijke longziekte COPD is een sluipmoordenaar. Pas vanaf 40 kan een duidelijke diagnose worden gesteld. Om mensen op het gevaar te attenderen en zelf te laten checken of ze tot de risicogroep behoren, werd de COPD Risicotest ontwikkeld.

Via de online test kan men zien of het wel of niet zinvol is om langs de huisarts te gaan. Een laagdrempelige methode die inmiddels door ruim 430.000 mensen werd ingevuld. Het aantal huisartsbezoeken nam stevig toe en uiteindelijk werd de COPD Risicotest als vast onderdeel van het preventieconsult van huisartsen opgenomen. Wij ontwikkelden het concept en de volledige uitwerking van de campagne.