menu

Astma Fonds wordt Longfonds

Het Astma Fonds maakt zich naast astma ook sterk voor onderzoek naar andere longziekten, zoals COPD. Bovendien wil het fonds het belang van longen in het algemeen vergroten. Van ziektebeeld naar het belang van het orgaan. De naamswijziging van Astma Fonds naar Longfonds was een logisch gevolg van deze nieuwe aanpak.

Aanpak

Maar hoe creëer je (intern) draagvlak voor zo’n andere positionering bij een fenomeen met 100% naamsbekendheid en een zeer actieve achterban? Living the brand startte met de interne motivatiecampagne onder de slogan ‘Jij bent de sleutel… dit is jouw Longfonds!’. Daarna werd de externe campagne gevoerd met als thema ‘Gezonden longen, van levensbelang’. Voor de invulling stond het uitgangspunt ‘realistisch’ centraal en werkten we met echte patiënten, vrijwilligers, medewerkers, artsen & specialisten. Deze groepen hebben we centraal gesteld in de campagne, zij zijn de sleutel tot succes. In de eerste fase hanteerden we nog Astma Fonds als afzender, met de toevoeging “Binnenkort Longfonds”. Gewenning was op z’n plaats. Met dezelfde stop motion campagnestijl zijn we uiteindelijk overgegaan naar Longfonds. Brede mediacampagne met o.m. commercials op tv en radio, intensieve online inzet en restyling van communicatie middelen.