Longfonds

Transitietraject van Astma Fonds naar Longfonds

De klant

Het Longfonds strijdt voor gezonde longen en tegen ongeneeslijke longziekten. Ze komen op voor ieders longen, ziek en gezond. Longen zijn van levensbelang.

Uitdaging

Het Astma Fonds maakt zich naast astma ook sterk voor onderzoek naar andere longziekten, zoals COPD. Bovendien wil het fonds het belang van longen in het algemeen vergroten. De naamwijziging van Astma Fonds naar Longfonds was een logisch gevolg van deze nieuwe aanpak. Maar hoe creëer je (intern) draagvlak voor zo’n andere positionering bij een fenomeen met 100% naamsbekendheid en een zeer actieve achterban?

Onze rol

Sparringpartner
Plan van aanpak interne/externe communicatie
Strategie
Concept & creatie

Aanpak

Living the brand verzorgde de interne motivatiecampagne onder de slogan ‘Jij bent de sleutel…dit is jouw Longfonds!’. Daarnaast werd de externe campagne gevoerd met als thema ‘Longen zijn van levensbelang’ . Voor de invulling stond het uitgangspunt ‘realistisch’ centraal en werkten we met echte patiënten, vrijwilligers, medewerkers, artsen & specialisten. We hebben de medewerkers centraal gesteld in de aftrap, zij zijn de sleutel tot succes.