menu

De impact van epilepsie

Epilepsie heeft een ingrijpende invloed op het leven van mensen. Je leeft vol onzekerheid, want je weet nooit wanneer je een aanval kunt verwachten. Bij het grote publiek is nog te weinig bekend wat de aandoening precies is en belangrijker nog, wat de gevolgen zijn. Voor de betrokken persoon zelf, maar zeker ook voor de omgeving. Familie, vrienden, werk, sport. Alles staat onder druk. De ultieme droom is een wereld zonder epilepsie. Tot het zover is wil het Epilepsiefonds ervoor zorgen dat epilepsie een behandelbare aandoening wordt waar mensen zo min mogelijk last van hebben. Om meer aandacht te geven aan epilepsie ontwikkelden we de campagne ‘Zicht op genezing’. We willen dat de campagne een ander licht doet schijnen op epilepsie en dat de ernst en noodzaak tot onderzoek vanzelfsprekend zijn.

 

De schokkende waarheid 

Bij een aanval van epilepsie krijg je kortsluiting in je hersenen en gaat het licht uit… Dat gevaar benadrukken we in alledaagse en waargebeurde situaties. De campagne moet aanzetten tot actie, een podium zijn voor verhalen. We hebben gekozen voor de symboliek van een spotlight, we zetten mensen en hun problemen in de schijnwerper. En we laten ‘echte’ mensen de schokkende waarheid over epilepsie vertellen.