menu

Merkbeleving Wereld Kanker Onderzoek Fonds

In de interne motivatiecampagne wordt benadrukt wat in 20 jaar is bereikt. En wat het fonds nog wil bereiken in de toekomst. Omdat WKOF elk moment van de dag onderzoek doet t.b.v. een toekomst met minder kanker, schrijven de medewerkers als het ware mee aan De geschiedenis van de toekomst. De corporate film geeft de ambitie weer.

Iedere werknemer een persoonlijk voorwoord

Voorafgaand aan de campagne werd medewerkers gevraagd waar hun ambitie ligt. De ingezonden stukjes werden als verrassing voor iedereen als persoonlijk voorwoord opgenomen in ieders eigen boekje.

Persoonlijke box

De Geschiedenis van de Toekomst is de titel van de box die elke medewerker, gepersonaliseerd, ontvangt. In de box 3 boekjes: deels gevuld met content, deels nog leeg, bestemd voor eigen notities: geschiedenis schrijven is immers een continue proces.