menu

CBF is de toezichthouder Goede Doelen en verstrekt de Erkenning. Inmiddels zijn ruim 650 ideële organisaties erkend. Met de Erkenning toont een goed doel aan dat het voldoet aan kwaliteitseisen en openheid van zaken geeft. Tot voor kort was CBF bekend als Centraal Bureau Fondsenwerving, maar deze benaming dekt niet meer de lading van het werk. De focus van CBF is verlegd van aandacht voor de geldinstroom (fondsenwerving) naar de impact van alle bijdragen. Dankzij toetsing en erkenning werkt het CBF aan samenlevingsvertrouwen in goede doelen, waarbij zij zich positioneert als toegankelijke toezichthouder. Het delen van informatie en reflecteren op ontwikkelingen zijn daarbij belangrijke speerpunten. Om deze bredere invulling van het merk CBF kenbaar te maken, is gekozen voor een herpositionering.

 

Toezicht op goeddoen

Onderdeel van de herpositionering is een compleet nieuwe uitstraling. Het corporate logo en het Erkenningslogo zijn veranderd. Blikvanger is het merkbeeld naast de letters CBF. Een diamantvorm die de waarde van CBF en de Erkenning symboliseert, met daarin een open, vriendelijk oog en een vinkje wat staat voor ‘gecheckt en goed bevonden’. De letters CBF worden niet langer uitgelegd. Om duidelijk te maken waar CBF voor staat en de verbreding van de CBF disciplines te onderschrijven is gekozen voor de toevoeging: Toezicht op goeddoen.

 

Achter elk Erkend Goed Doel

CBF kent de ins en outs van de goededoelensector en deelt deze informatie met de samenleving. CBF is de steun in de rug van Erkende Goede Doelen, maar ook een baken van vertrouwen voor iedereen die met een gerust hart wil bijdragen aan het werk van deze organisaties. Vandaar de keuze voor het campagnethema “Achter elk Erkend Goed Doel staat CBF” waarmee een nationale tv en online campagne wordt gevoerd. In de campagne komt het beeldmerk tot leven te midden van fragmenten van goede doelen.