menu

PensioenServices

Het collectieve Prisma Pensioen staat niet alleen voor productkwaliteit, maar onderscheidt zich bovenal door de aanvullende services. Samenwerking met de financieel adviseur staat centraal en samen invulling geven aan succes, overstijgt het productdenken. Online en off line activiteiten, een website, bannering, advertenties en een kwartaalkrant zijn onderdelen die het verschil van Scildon moeten onderbouwen.