Van buiten ervaren wat van binnen leeft

Wij geloven in communicatie vanuit het hart van de organisatie. Eigen medewerkers zijn de beste merkambassadeurs, mits ze betrokken worden en de ruimte krijgen om op hun eigen manier invulling te geven aan “het grote doel”.  Elke organisatie is weer anders en elk proces vraagt zijn eigen aanpak. Afhankelijk van de gewenste inzet hanteren wij vier processtappen.

Fase 1
In deze fase starten we met de merk- en marktverkenning, waarna strategie, merkkompas en merkuitstraling worden ingevuld

Fase 2
We diepen de merkcultuur verder uit. Het corporate verhaal wordt geschreven, de communicatie aanpak vastgelegd en we starten met creatieve concepten.

Fase 3
We brengen het merk tot leven, in aansprekende campagnes, van internal- en employer branding tot publiekscampagnes. Compleet met Merkambassade zodat de merkambassadeurs ook daadwerkelijk de ruimte krijgen om het merkverhaal verder in te vullen en uit te dragen.

Fase 4
Omdat merkcommunicatie een continu proces is houden we ontwikkelingen en mogelijkheden in de gaten en sturen we bij.