Legal & General's Gallery of Life Hoe zorg je ervoor dat merkwaarden gaan 'leven' onder medewerkers? We bedachten het concept 'The Gallery of Life'. Een collectie verhalen vanuit de organisatie. We interviewden medewerkers, hoe passen zij de merkwaarden toe in hun dagelijkse werkzaamheden? En welke beelden zien zij voor zich bij de merkwaarden? We bundelden de verhalen en beelden, ter inspiratie van collega's. Merkambassade Om merkwaarden vanuit de eigen mederwerkers te activeren, werden medewerkers opgeroepen om als merkambassadeur zitting te nemen in de Merkambassade. Vanuit verschillende disciplines worden initiatieven ondernomen, gelieerd aan de merkwaarden. Werk voor goede doelen, opleidingen, bijeenkomsten etc. De Merkambassade kreeg fysiek een plek in het kantoor. Zo groeien kernwaarden uit tot een eigen cultuur. Werving Ook in werving staan de cultuur centraal. In de interactieve film 'De Klik' vertellen medewerkers kort over het bedrijf en de mogelijkheden en worden telkens een paar vragen gesteld aan de kijker. Zo ziet iemand of het bedrijf en de cultuur passen bij de ambities van kandidaten. Er moet een klik zijn!