Legal & General

Er is een klik?

We wilden personeelswerving in een breder perspectief plaatsen, L&G een gezicht geven en potentiële werknemers de kans geven zich eerst te oriënteren op het bedrijf en de diverse functies.
Vaak wordt in werving de vraag aan kandidaten gesteld: “Pas jij bij ons?”. Terwijl het veel interessanter is om je af te vragen: “Past ons bedrijf bij jou?”. L&G is een zeer sociale werkgever, waar ontwikkeling van het individu wordt aangemoedigd. Met dat uitgangspunt ontstond het concept MAAK DE KLIK, een werkenbij-site waarin een film centraal staat: een aantal medewerkers stellen zichzelf en het bedrijf voor. In de film wordt aan de kijker een aantal vragen gesteld. De antwoorden ‘tellen’ op naar de conclusie: jouw ambities en ons bedrijf hebben wel of niet de klik.