menu
Samenwerken met Living the brand werkt verhelderend. We zijn vrij nieuwsgierig van aard en willen ook antwoorden op vragen die niet in de briefing staan. Dat vraagt tijd, waarin we graag investeren. Inwerken, inlezen, inleven.
Zoeken naar de juiste inhoud, zodat je verhaal klopt. In ons werk staan de mens en authenticiteit vaak centraal. Dat heeft een reden. Een eerlijk verhaal zonder al te veel opsmuk, werkt nog altijd beter (en langer) dan een schijnwereld vol bedachte voordelen.
Wij denken dat merken op deze manier een strategisch voordeel behalen en communiceren vanuit hun cultuur. Die kent zijn oorsprong in het hart van de organisatie en is niet te kopiëren. Van buiten ervaren wat van binnen leeft! Zo krijg je campagnes met het karakter dat past bij je merk. Sympathiek, herkenbaar en aansprekend.
We werken altijd vanuit thema’s:
elk concept dat wij presenteren heeft een ‘paraplu-gedachte’. Dit onderbouwen we in tekst en beeld zodat je een idee krijgt van de mogelijkheden. Vaak presenteren we meerdere ingangen om uiteindelijk samen het best passende verder uit te werken.
Wij vinden communicatie vooral leuk, worden blij van een goede tekst en een beeld dat spreekt, overtuigt en raakt. Living the brand is nu 18 jaar, oud genoeg voor een eigen stijl en jong genoeg om nog elke dag nieuwe uitdagingen aan te gaan.
  • (Her)positionering

  • Internal- and employer branding

  • Concept Creatie

  • Kernteam +

  • Netwerk specialisten

Communicatie vanuit het hart van de organisatie

Van buiten ervaren, wat van binnen leeft!