Corporate verhaal
Wageningen University & Research

Voor WUR hebben wij het corporate verhaal geschreven. Het ligt in de bedoeling om dit verhaal in deelverhalen te introduceren; gericht op relevantie voor de diverse ontvangers. Van stakeholders ‘on campus’ tot aan stakeholders ‘off campus’ (WUR heeft wereldwijd online studenten). Met de werkgroep hebben we in sessies de lijnen uitgezet voor de inhoud. Allereerst een sessie waarbij we via een korte vragenlijst de inhoudelijke kaders schetsten. Daarna hebben we het verhaal geschreven en aan de hand van brainstormsessies per onderdeel aangescherpt.